Zasady przyjmowania artykułów do PTiL

Nadsyłane artykuły powinny mieścić się w tematyce czasopisma:

 • Aktualne problemy transportu i logistyki
 • Problemy rozwoju transportu i logistyki,
 • Polityka transportowa,
 • Infrastruktura transportowa i logistyczna,
 • Problemy rynku usług TSL,
 • Zarządzanie łańcuchami dostaw,
 • Logistyka przedsiębiorstw,
 • Innowacje w transporcie i logistyce,
 • Zarządzanie jakością w transporcie i logistyce,
 • Transport i logistyka wobec zrównoważonego rozwoju,
 • Prawne aspekty transportu i logistyki.

Warunkiem przekazania artykułu do recenzji jest wniesienie opłaty w wyznaczonym terminie.

Do recenzji i publikacji zostaną przekazane WYŁĄCZNIE artykuły mieszczące się w tematyce czasopisma oraz przygotowane zgodnie z zasadami wydawniczymi Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

Artykuły powinny być dostarczane w wersji elektronicznej - przesłane e-mailem na adres: ptil@wzieu.pl; izabela.dembinska@wzieu.pl.

Webmaster