Terminy i opłata

Opłata za publikację artykułu wynosi 600 zł.

Trwa nabór do zeszytów, które będą wydane w 2018 roku:

- nr 3 (43) – termin przekazania tekstów: 15.06.2018r.

Teksty prosimy przesyłać za pośrednictwem e-mail na adres: izabela.dembinska@wzieu.pl lub ptil@wzieu.pl

Do tekstu powinno być dołączone podpisane przez Autora/-ów oświadczenie (skan): oświadczenie Autorów o wkładzie.
Webmaster