Strona główna

Czasopismo Problemy Transportu i Logistyki ma na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z zakresu transportu i logistyki. Stanowi forum, na którym są prezentowane najnowsze wyniki badań naukowych, polemiki i opinie, jak też analizy doświadczeń i praktycznych rozwiązań.

Czasopismo pod tytułem „Problemy Transportu i Logistyki” ukazuje się od 2016 roku. Wcześniej było wydawane jako:

  • w latach 1957-1982 Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej, Ekonomika (nr 1-21),
  • w latach 1987-1990 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Prace Instytutu Ekonomicznego Transportu (nr 22-27),
  • w latach 1991-1999 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Prace Wydziału Transportu i Łączności (nr 1-14),
  • w latach 1999-2002 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Transportu (nr 1-3),
  • w latach 2003-2015 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki (nr 4-32).

Funkcję redaktora naukowego czasopisma Problemy Transportu i Logistyki od 2007 roku pełni prof. dr hab. Elżbieta Załoga

Problemy Transportu i Logistyki są wydawane cztery razy w roku (jako kwartalnik). Artykuły mogą być zgłaszane w języku polskim lub angielskim. Przewiduje się również wydawanie numerów specjalnych czasopisma, związanych z organizacją konferencji, seminariów lub innych form spotkań o tematyce transportu i logistyki.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa.

Lista B MNiSW – 10 punktów (komunikat z dnia 23.12.2015r.)
Wskaźnik ICV 2014 (Index Copernicus Value) – 41,33 pkt.

Czasopismo jest dostępne w bazach referencyjnych:

  • BazEkon,
  • BazTech,
  • BazHum,
  • Index Copernicus.

Serdecznie zapraszamy do grona autorów czasopisma Problemy Transportu i Logistyki

Ostatni numer:
Problemy Transportu i Logistyki
nr 43, rok 2018

 

ISSN 1640-6818
ISSN 1644-275
e-ISSN 2353-3005

Adres Redakcji:

71-004 Szczecin
ul. Cukrowa 8
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytet Szczeciński
tel. +48 91 44 43 200
e-mail: ptil@wzieu.pl

Adres Wydawnictwa:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
71-101 Szczecin
ul. Adama Mickiewicza 66
tel. +48 91 44 42 012, +48 91 44 42 151
e-mail: biurown@wneiz.pl; wydawnictwo@univ.szczecin.pl

Webmaster